• Thứ 2 đến Thứ 7 - từ 8:00 đến 18:00
  • 44, khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ
  • 0932 7777 88

Contact Us

First Name*

Last Name*

Email*

Phone

Comment

Địa Chỉ

44, KHU VỰC I, P. BA LÁNG, Q. CÁI RĂNG, TP. CẦN THƠ

Điện Thoại

07103 527 986

Thời Gian Mở Cửa

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 17:30
Chủ Nhật: 09:00 – 16:00

Địa Chỉ

44, KHU VỰC I, P. BA LÁNG, Q. CÁI RĂNG, TP. CẦN THƠ

Điện Thoại

07103 527 986

Thời Gian Mở Cửa

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 17:30
Chủ Nhật: 09:00 – 16:00

Địa Chỉ

44, KHU VỰC I, P. BA LÁNG, Q. CÁI RĂNG, TP. CẦN THƠ

Điện Thoại

07103 527 986

Thời Gian Mở Cửa

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 17:30
Chủ Nhật: 09:00 – 16:00